Preuzmi player

grad SB

ŠIROKI BRIJEG - Na temelju članka 13. Pravilnika o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke br: 25/19) gradonačelnik Grada Širokog Brijega donio je ZAKLJUČAK o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Širokog Brijega. Tako će ugostiteljski objekti na području Grada Širokog Brijega u predblagdansko i blagdansko vrijeme moći raditi vikendom (petak i subota) od 6 sati ujutro do 1 sat iza ponoći. Produženo radno vrijeme vrijedi za razdoblje od 6. prosinca 2022. godine do 8. siječnja 2023. godine. Podsjećamo, ugostiteljski objekti u Širokom Brijegu zimi mogu raditi do 23:00 sata, a vikendom odnosno petkom i subotom do ponoći. Ljeti radnim danima mogu raditi do ponoći, a petkom i subotom do 1:00 sat iza ponoći.

1GV 2017ŠIROKI BRIJEG - Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 18. sjednicu u srijedu, 21. rujna 2022., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća;
2. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:
a) Maria Kožula sina Ivana iz Turčinovića,
b) Ivana Šantića sina Željka iz Širokog Brijega,
c) Vinke Ćužić kći Grge iz Mokrog,
d) Ante Bilinovca sina Mate iz Buhova,
e) Vencela Matijevića sina Joze iz Uzarića,
f) Velimira Pavkovića sina Gojka iz Širokog Brijega,
g) Željka Škrobe sina Joze iz Širokog Brijega,
h) Josipe Topić kći Miljenka iz Širokog Brijega;
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju projektirane trase brze ceste Mostar - Široki Brijeg – Grude - Republika Hrvatska;
4. Prijedlozi akata u sklopu projekta općinskog i okolišnog upravljanja MEG II:
a) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o javnim vodnim uslugama,
b) Zaključak o primjeni Metodologije za utvrđivanje najniže osnovne cijene vodnih usluga,
c) Odluka o mjerama za naplatu dospjelih nenaplaćenih potraživanja JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg od pravnih lica čiji je osnivač Grad Široki Brijeg i drugih pravnih lica koja se financiraju iz sredstava Proračuna Grada Širokog Brijega,
d) Program subvencioniranja dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva,
e) Odluka o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
f) Obrazac za praćenje ključnih pokazatelja učinka JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg;
5. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Širokog Brijega od 1.1.2022. do 30.6.2022. god.;
6. Izvješće o radu za školsku 2021./2022. godinu:
a) Gimnazije fra Dominika Mandića,
b) Srednje strukovne škole,
c) Prve osnovne škole Široki Brijeg,
d) Druge osnovne škole Široki Brijeg,
e) Osnovne škole Kočerin,
f) Osnovne škole Biograci,
g) Glazbene škole Široki Brijeg;
7. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

zzh1

ŠIROKI BRIJEG - Na 134. sjednici Vlada ŽZH-a je, između ostalog, utvrdila tekst Prijedloga Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Plinovod Južna interkonekcija“ d. o. o i istu uputila u skupštinsku proceduru. S obzirom kako plinovod Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska većim dijelom prolazi kroz teritorij Županije Zapadnohercegovačke pokreće se procedura osnivanja Javnog poduzeća „Plinovod Južna interkonekcija“ d. o. o. koje će obavljati djelatnost od javnog društvenog interesa Županije Zapadnohercegovačke iz područja energetike, stvaranja pretpostavki i uvjeta za realizaciju projekata plinofikacije, izgradnje distributivne mreže plinovoda i priključenja na plinsku mrežu u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Vlada je donijela i Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Izmjene i dopune Uredbe potrebne su iz razloga formiranja nove službe zaštite i spašavanja – Službe za radiološku, kemijsku i biološku zaštitu, koja će biti formirana u Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke i koja će vršiti operativne mjere i radnje zaštite i spašavanja radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica od djelovanja radioloških, kemijskih i bioloških agenasa na pogođenom području. Na koncu sjednice Vlada je prihvatila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine, kao i Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

dangradaBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD ŠIROKI BRIJEG 

Gradsko izborno povjerenstvo 

Broj. 01- 48/22
Široki Brijeg, 22. 08. 2022. Godine


Gradsko izborno povjerenstvo Široki Brijeg obavještava građane da će formirati mobilni tim za birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invalidnosti kako bi isti mogli glasovati na predstojećim izborima. 

Pozivaju se građani Širokog Brijega da dostave podatke o osobama koje su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezane za svoje domove, a koje bi putem mobilnog tima htjele glasovati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati: ime i prezime, JMBG, punu adresu prebivališta, broj telefona i kopija medicinske dokumentacije o bolesti ili invaliditetu. 

Traženi podatci mogu se dostaviti najkasnije do 05. 09. 2022. godine na adresu: 

Centar za birački popis
Fra Didaka Buntića
88220 Široki Brijeg
ili putem fax-a 039 706 371
Nakon prikupljenih podataka, Centar za birački popis će obići ove birače kako bi isti potpisali izjavu da žele glasovati putem mobilnog tima.

POLITIKA

Širokobriješkim ugostiteljima produženo radno vrijeme

Širokobriješkim ugostiteljima produženo radno vrijeme

on Petak, 02 Prosinac 2022

ŠIROKI BRIJEG - Na temelju članka 13. Pravilnika o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke br: 25/19) gradonačelnik Grada Širokog Brijega donio je ZAKLJUČAK o...

Prijedlog Zaključka o usvajanju projektirane trase brze ceste Mostar - Široki Brijeg – Grude - RH

Prijedlog Zaključka o usvajanju projektirane trase brze ceste Mostar - Široki Brijeg – Grude - RH

on Utorak, 20 Rujan 2022

ŠIROKI BRIJEG - Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 18. sjednicu u srijedu, 21. rujna 2022., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.Za sjednicu je...

Osnivanje JP „Plinovod Južna interkonekcija“ d. o. o

Osnivanje JP „Plinovod Južna interkonekcija“ d. o. o

on Srijeda, 31 Kolovoz 2022

ŠIROKI BRIJEG - Na 134. sjednici Vlada ŽZH-a je, između ostalog, utvrdila tekst Prijedloga Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Plinovod Južna interkonekcija“ d. o. o i istu uputila u skupštinsku proceduru....

GIP Široki Brijeg: Poziv građanima za glasanje putem mobilnog tima

GIP Široki Brijeg: Poziv građanima za glasanje putem mobilnog tima

on Srijeda, 24 Kolovoz 2022

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA GRAD ŠIROKI BRIJEG  Gradsko izborno povjerenstvo  Broj. 01- 48/22 Široki Brijeg, 22. 08. 2022. Godine Gradsko izborno povjerenstvo Široki Brijeg obavještava...

Plaćeno političko oglašavanje

Plaćeno političko oglašavanje

on Nedjelja, 21 Kolovoz 2022

Termini u programu RŠB-a u vrijeme predizborne kampanje za PLAĆENO POLITIČKO OGLAŠAVANJE političkih subjekata:- blok 1: od 10,30 do 11 sati- blok 2: od 16,30 do 17 sati- blok 3:...

Neposredno obraćanje političkih subjekata

Neposredno obraćanje političkih subjekata

on Nedjelja, 21 Kolovoz 2022

IZBORI 2022. – NEPOSREDNO OBRAĆANJE POLITIČKIH SUBJEKATA22. 9. (četvrtak):14,30 – 14,33 Stranka za BiH14,38 – 14,41 SDS14,46 – 14,49 PDP14,54 – 14,57 LS BiH15,02 – 15,05 Za pravdu i red...

Cjenik - Izbori 2022.

Cjenik - Izbori 2022.

on Petak, 12 Kolovoz 2022

Plaćeno oglašavanje pol. subjekata – Izbori 2022. Emitiranje spotova- do 15 sec. 8 KM- do 30 sec. 10 KM- do 45 sec. 12 KM- do 60 sec. 15 KM- preko...

Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa 'Grb Grada Širokog Brijega'

Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa 'Grb Grada Širokog Brijega'

on Četvrtak, 21 Srpanj 2022

ŠIROKI BRIJEG - Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 16. sjednicu u utorak, 26. srpnja 2022., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici. Za sjednicu...

'Duhanska stanica' podijeljena u više zona

'Duhanska stanica' podijeljena u više zona

on Srijeda, 27 Travanj 2022

ŠIROKI BRIJEG - Na današnjoj 14. Sjednici Gradskog vijeća Širokog Brijega, između ostalog, usvojene su odluke o izmjenama i dopunama nekoliko osnovnih škola na području Širokog Brijega. Vijećnici su također usvojili...